KWS звітує про успішний фінансовий рік 2021/2022 та очікує на подальше зростання

«Наше потужне зростання у попередньому фінансовому році ще раз підкреслює привабливість і стійкість нашої бізнес-моделі як інноваційної насіннєвої компанії, - коментує Єва Кінлі, фінансовий директор компанії KWS. – Незважаючи на помітні складнощі, пов’язані зі зростанням витрат внаслідок інфляції, ми змогли значно збільшити наш операційний прибуток. У новому фінансовому році ми прагнемо і надалі розвиватися та водночас інвестувати на високому рівні у науково-дослідну роботу, яка є рушійною силою сталих інноваційних рішень. Однак, зважаючи на існуючі геополітичні ризики, посилення екстремальних погодних умов і високу інфляцію, ми очікуємо, що базові умови для KWS залишаться складними».

Розвиток бізнесу у 2021/2022 рр.

Обороти групи компаній KWS помітно зросли на 17,5% та становлять 1 539,5 (1 310,2) млн євро. Коливання курсу валют загалом лиш незначним чином вплинули на обороти. Показник EBITDA покращився на 9,3% і становить 252,4 (230,9) млн євро. Операційний прибуток (EBIT) зріс на 13,2% до 155,1 (137,0) млн євро. Маржа EBIT досягла 10,1% (10,5%). Чистий прибуток у розмірі 107,8 (110,6) млн євро та прибуток на акцію у розмірі 3,27 (3,35) євро досяг рівня попереднього року.

Огляд основних показників

У млн євро 2021/22 2020/21 +/-
Оборот 1 539,5 1 310,2 17,5 %
EBITDA 252,4 230,9 9,3 %
EBIT 155,1 137,0 13,2 %
Фінансовий результат -16,9 5,2 ---
Фінансовий результат від основної господарської діяльності 138,1 142,2 -2,9 %
Податок на прибуток та дохід 30,4 31,6 -3,8 %
Чистий прибуток 107,8 110,6 -2,6 %
Прибуток на акцію (у євро) 3,27 3,35 -2,6 %

Результати діяльності підрозділів бізнесу

У звітному році у підрозділі кукурудзи знову зафіксовано потужне зростання: оборот зріс на 21% і становить 935,4 (774,0) млн євро. Це стало можливим переважно завдяки регіону Південної Америки, де оборот зріс на понад 70%. У Європі в умовах жорсткої конкуренції компанії KWS вдалося досягти збільшення обороту приблизно на 7%. Обороти спільного підприємства в США AgReliant зросли приблизно на 3% у місцевій валюті, переважно завдяки більшим об’ємам продажів соєвого насіння. Значно вищі виробничі витрати та негативні наслідки війни в Україні вплинули на фінансовий результат підрозділу: він зменшився до 57,2 (71,3) млн євро. Негативний вплив мали і менші відрахування з заробітної плати зі спільного підприємства AgReliant. Маржа EBIT напрямку впала з 9,2% до 6,1%.

Обороти підрозділу цукрових буряків помітно зросли на 12,2% і становлять 588,4 (524,3) млн євро, що пов’язано зі значним успіхом інноваційних гібридів селекції KWS. Таким чином компанія KWS розвивалася швидше за ринок, а отже ще раз закріпила свою провідну позицію на світовому ринку у сфері насіння цукрових буряків. Високий попит на CONVISO® SMART – інноваційну систему боротьби з бур’янами – знову став рушієм зростання у минулому фінансовому році. Відповідні гібриди зараз доступні у 25 країнах і становлять значну частку продажів у підрозділі – близько 19%. Ще одним рушієм зростання стали нові гібриди з толерантністю до церкоспорозу (CR+): на другий рік запуску гібридів на ринку вже зафіксовано високий попит на них. На фоні позитивного зростання оборотів фінансовий результат підрозділу також значно зріс до 195,0 (174,7) млн євро. Маржа EBIT становить 33,1% (33,3%), що відповідає показнику попереднього року.

Обороти підрозділу зернових культур помітно зросли на 13,2% і становлять 216,4 (191,62) млн євро. Основним рушієм такого зростання було значне збільшення продажів насіння ріпаку. Зокрема, сприятлива ринкова кон’юнктура та покращення продуктивності портфоліо гібридів сприяли зростанню на 42%. Діяльність, пов'язана з насінням жита, також розвивалася дуже добре і продемонструвала зростання на 4%, особливо в Німеччині. Насіння жита становить значну частку оборотів підрозділу – близько 40%. Обороти насіння пшениці зросли приблизно на 7% завдяки позитивній кон'юнктурі ринку, тоді як обороти насіння ячменю були трохи нижчими за рівень попереднього року. На фоні відчутного зростання оборотів фінансовий результат напрямку зріс до 29,5 (21,3) млн євро. Маржа EBIT зросла до 13,6% і таким чином була значно вищою за показник попереднього року (11,1).

Обороти підрозділу овочевих культур впали до 54,3 (58,2) млн євро у звітному році. Насіння шпинату знову склало найбільшу частку оборотів напрямку – трохи менше 60%. Продажі у США трохи покращилися, однак в Європі та Азії було зафіксовано зниження попиту у цьому пдірозділі. Крім того, погані погодні умови під час проростання насіння у Новій Зеландії призвели до зниження доступності продукції. Діяльність, пов’язана з насінням бобових, на частку якої припадає близько 27% оборотів, була стабільною порівняно з попереднім роком. У результаті ділової активності та розширення селекційної діяльності фінансовий результат напрямку трохи впав до –18,5 (–18,1) млн євро.

Обороти корпоративного підрозділу становили 8,3 (6,0) млн євро. Таке зростання обумовлене збільшенням оборотів через підвищення цін на господарствах KWS в Німеччині, Франції та Польщі. У корпоративному підрозділі відображені усі міжгалузеві витрати на центральні функції Групи компаній KWS, а також витрати на дослідження, через що фінансовий результат напрямку зазвичай є від’ємним. Результат напрямку впав до –97,5 (–92,0) млн євро за попередній рік в основному через більші витрати на дослідження та позитивний ефект від інструментів фінансування.

Прогноз на фінансовий рік2022/2023

Очікується, що Група компаній KWS досягне зростання оборотів на 7–9 % (на порівняльній основі, без урахування впливу валютних коливань і портфоліо), маржа EBIT при цьому складатиме від 10 % до 11 %. Квота на науково-дослідну роботу має бути у діапазоні від 18 до 20%. Для підрозділів кукурудзи, цукрових буряків, зернових та овочевих культур прогнозується значне зростання продажів із маржою EBIT на рівні попереднього року. Виходячи із запланованого розвитку витрат, компанія очікує, що показник EBIT для корпоративного напрямку становитиме близько –110,0 млн євро.

Запланований розподіл прибутків: дивіденди у розмірі 0,80 євро на акцію

З огляду на хороші показники операційної діяльності компанії, Правління та Наглядова рада на щорічних зборах акціонерів 6 грудня 2022 року внесуть пропозицію щодо розподілу дивідендів за 2021/2022 фінансовий рік у розмірі 0,80 (0,80) євро на акцію. Це означає, що між акціонерами KWS SAAT SE & Co. KGaA буде розподілено 26,4 (26,4) млн євро. Це відповідатиме коефіцієнту виплат дивідендів у розмірі 24,5% (23,9%), що залишається в межах політики Групи компаній KWS щодо дивідендів, в рамках якої передбачена виплата дивідендів у розмірі від 20% до 25% від чистого прибутку Групи, що орієнтовано на прибутковість компанії.

Пропозиції щодо обрання майбутньої Наглядової ради компанії KWS SAAT SE & Co. KGaA

На щорічних зборах акціонерів компанії KWS SAAT SE & Co. KGaA після звичайного циклу 6 грудня 2022 року буде обрано нову Наглядову раду. Як уже було оголошено минулого року, голова Наглядової ради KWS SAAT SE & Co. KGaA та генеральний партнер KWS SE, почесний доктор Андреас Й. Бюхтінг піде у відставку, як і планувалося, після закінчення терміну його повноважень. Після 15 років роботи Катріна Клаас-Мюльгойзер також залишить Наглядову раду KWS. Заступник голови, доктор Марі Т. Шнелль і нинішній Голова Комітету з аудиту Віктор В. Баллі балотуватимуться на переобрання. Наглядова рада на щорічних зборах акціонерів рекомендуватиме кандидатуру Філіпа Фрайгерра фон дем Бусше (колишнього речника Виконавчої ради KWS) і професора, почесного доктора Штефана В. Хелла (директора Інституту багатопрофільних природничих наук Макса Планка в Геттінгені та директора Інституту медичних досліджень Макса Планка в Гейдельберзі) для обрання до Ради. Передбачається, що Філіп Фрайгерр фон дем Бусше обійме посаду голови Наглядової ради.