KWS демонструє переконливе зростання прибутку за дев’ять місяців 2022/2023

«Високе сприйняття ринком наших інноваційних продуктів під час цьогорічної посівної кампанії ще раз підкреслило важливість доданої вартості у сільському господарстві, якої KWS досягає завдяки сучасним методам селекції рослин для більш сталого сільського господарства», – коментує Єва Кінлі, фінансовий директор компанії KWS. «Завдяки значному зростанню продажів ми можемо компенсувати наслідки поточної інфляції витрат і продовжувати інвестувати в науково-дослідницьку діяльність на високому рівні. Ми припускаємо, що в останньому кварталі позитивна динаміка продовжиться, і тому підвищуємо наші річні прогнози».

Результати діяльності за перші дев’ять місяців 2022/2023 року

Обороти групи KWS у перші дев’ять місяців 2022/2023 фінансового року зросли на 24,7% та становлять 1 514,0 (1 213,7) млн євро. В цілому коливання курсу валют мали лише незначний вплив на обороти. Ключові показники операційного доходу групи KWS різко покращилися аналогічно періоду минулого року завдяки позитивним результатам діяльності. Прибуток до сплати відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) збільшився на 31,8% та склав 334,8 (254,0) млн. євро, а прибуток до вирахування відсотків та податків (EBIT) збільшився на 40,5% і склав 261,2 (185,9) млн. євро. Проте чисті фінансові прибутки/витрати значно впали до –18,7 (–0,8) млн. євро. Фактори цього полягали в тому, що дохід від процентів знизився до –24,5 (–8,2) млн. євро в результаті зростання процентних витрат, а внески в прибуток від спільних підприємств, що обліковуються в капіталі, впали до 4,9 (9,0) млн. євро. Податки на прибуток склали 64,3 (50,0) млн. євро. Таким чином, прибуток після оподаткування склав 178,2 (135,2) млн. євро або 5,40 (4,10) євро на акцію. Вільний грошовий потік знизився до –93,4 (–84,0) млн. євро внаслідок збільшення оборотного капіталу, спричиненого зростанням

Огляд основних показників

 

У млн євро 9 місяців 2022/2023 9 місяців 2021/2022 +/-
Оборот 1 514,0 1 213,7 24,7 %
EBITDA 334,8 254,0 31,8 %
EBIT 261,2 185,9 40,5 %
Чисті фінансові прибутки/витрати -18,7 -0,8 -
Прибуток до оподаткування 242,5 185,2 30,9 %
Оподаткування на прибуток 64,3 50,0 28,6 %
Чистий прибуток 178,2 135,2 31,8 %
Прибуток на акцію (у євро) 5,40 4,10 31,8 %

 

Результати діяльності бізнес-підрозділів

Підрозділ Кукурудзи продемонстрував різке збільшення обороту приблизно на 25% до 900,5 (723,2) млн. євро завдяки значному зростанню на основних ринках збуту – в Європі та Бразилії. В Європі оборот збільшився приблизно на 21%, головним чином завдяки збільшенню частки ринку та кращим цінам. Вищі ціни реалізації та позитивний вплив коливання курсу валют призвели до збільшення чистого доходу в Бразилії приблизно на 37%. На противагу цьому, наше американське спільне підприємство AgReliant зафіксувало зниження комерційної діяльності і, таким чином, показало гірші результати, ніж очікувалося. Результат підрозділу значно покращився до 92,6 (72,6) млн. євро завдяки загальному позитивному розвитку бізнесу.

Оборот в Підрозділі Цукрових Буряків у звітному періоді різко зріс приблизно на 25% до 551,1 (441,4) млн. євро. Це збільшення відбулося в основному завдяки зростанню продажів у Центральній та Східній Європі та США. Наразі галузь отримує вигоду від високого рівня цін на цукор-сирець. Знову ж таки, інноваційні продукти CONVISO® SMART та CR+ зробили помітний внесок в успіх бізнесу, забезпечивши близько 40% (28%) обороту. На тлі посилення регулювання у використанні пестицидів та зростання захворюваності внаслідок зміни клімату ці інновації роблять важливий внесок у досягнення стабільних врожаїв буряків з меншим використанням пестицидів. Незважаючи на навантаження на прибуток від знищення запасів внаслідок змін у регуляторній базі, дохід підрозділу склав 194,7 млн. євро, що значно перевищує показник попереднього року, який становив 162,4 млн. євро.

Обороти у Підрозділі Зернових Культур за перші дев’ять місяців різко зросли до 240,9 (200,2) млн. євро, або приблизно на 20%, в основному завдяки стрімкому зростанню продажів насіння ріпаку, пшениці та жита. Підрозділ зернових культур також досяг високих темпів зростання завдяки проміжним культурам та органічному насінню – напрямкам з дуже перспективним майбутнім. Крім того, продажі насіння сорго в Бразилії принесли приємні результати. Прибуток підрозділу збільшився до 72,0 (53,5) млн. євро завдяки значному зростанню оборотів та покращенню асортименту продукції.

Обороти Підрозділу Овочевих Культур зросли за перші дев’ять місяців на 32% до 45,7 (34,5) млн. євро. Це зростання в основному пов’язане з покращенням продажів насіння шпинату в США та Китаї. Крім того, збільшилися продажі насіння квасолі. Прибуток підрозділу покращився до -9,5 (-15,3) млн. євро в результаті поточної діяльності та зменшення впливу розподілу купівельної ціни придбаних компаній. Дохід підрозділу враховує заплановане збільшення витрат на науково-дослідницьку роботу на 10,8 (7,1) млн. євро, які в основному призначені для створення програм селекції нових видів овочів.

Обороти Корпоративного Підрозділу склали 7,2 (7,2) млн євро. Переважно його створюють фермерські господарства KWS. Оскільки всі витрати за підрозділами на центральні функції групи KWS та витрати на дослідницьку роботу, які не можуть бути розподілені між підрозділами, відносяться до корпоративного підрозділу, його дохід, як правило, є від’ємним. Зниження доходу підрозділу до –83,0 (–77,8) млн євро пов’язане, зокрема, зі збільшенням витрат на науково-дослідницьку діяльність.

Прогноз на 2022/2023 фінансовий рік

Зважаючи на ці позитивні результати діяльності за перші дев’ять місяців, Правління покращило свої прогнози на 2022/2023 фінансовий рік згідно з публікацією внутрішньої інформації від 3 травня 2023 року відповідно до ст. 17 Регламенту (ЄС) № 596/2014. Компанія KWS тепер припускає, що досягне зростання чистого обсягу продажів на рівні верхнього діапазону попереднього прогнозу – від 13% до 15% (на порівнянній основі, без урахування впливів коливання курсу валют і портфоліо). Рентабельність за показником EBIT очікується на рівні 11%-12% (раніше: 10%-11%) в результаті значного збільшення операційного доходу у звітному періоді. Як результат, очікується, що показник EBIT за 2022/2023 фінансовий рік буде значно вищим, ніж у попередньому році (155,1 млн. євро). Квота на науково-дослідну роботу має бути у діапазоні від 18% до 19%. Незважаючи на очікуване різке зниження чистих фінансових прибутків/витрат, чистий прибуток за рік, ймовірно, буде значно вищим за рівень попереднього року (107,8 млн. євро).

Правління все ще очікує різкого зростання оборотів від реалізації (на порівнянній основі) для підрозділів продукції KWS. Передбачається дещо вища маржа EBIT у підрозділах цукрових буряків, зернових та овочевих культур і незначне зниження маржі EBIT у підрозділі кукурудзи.

Про KWS**

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2020/21 фінансовому році понад 6000 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,3 млрд євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 165 років. Вона спеціалізується на селекції та виробництві та продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку та соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності, та покращення стійкості до хвороб, шкідників та абіотичного стресу. З цією метою в 2019/2020 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження понад 250 млн євро.

**У наведених цифрах не враховані показники наступних компаній: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.