Глосарій термінів

Насіння - органи рослин, які використовуються для розмноження.

Садивний (посадковий) матеріал - рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.

Насінництво та розсадництво - галузь рослинництва, що займається розмноженням відповідно насіння і садивного матеріалу, збереженням і поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей (властивостей), а також здійснює сортовий та насіннєвий контроль.

Первинні ланки насінництва і розсадництва - посіви і насадження розсадників добору і розмноження визнаного сорту.

Оригінальне насіння - насіння первинних ланок насінництва, яке реалізують для подальшого його розмноження і отримання елітного насіння.

Елітне насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких й інших господарствах, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Репродукційне насіння - насіння першої та наступних репродукцій.

Партія насіння і садивного матеріалу - будь-яка кількість однорідного за якістю насіння і садивного матеріалу, якість яких засвідчується відповідним документом.

Сортові якості насіння - сукупність показників, що характеризують належність насіння до відповідного сорту.

Посівні якості насіння - сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до посіву.

Сортова чистота насіння - відношення числа стебел основного сорту до загальної кількості розвинених стебел цієї культури.

Кондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам нормативних документів.

Некондиційне насіння - насіння, що не відповідає за якісними показниками вимогам нормативних документів.

Система насінництва та розсадництва - комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин.

Реєстр сортів рослин України - Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу - перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, яким надано право виробляти та реалізовувати насіння і садивний  матеріал.

Маркування насіння - умовне позначення, слово, торговельна марка, символ або малюнок, розміщені на упаковці, прикріплені до неї, вкладені в середину.

Апробація (польова апробація) - оцінка якості сортових посівів і насаджень.

Сортовий контроль - діяльність щодо визначення сортової чистоти, встановлення належності насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин до відповідного сорту рослин методом проведення апробації посівів і насаджень, ґрунтового контролю і лабораторного сортового контролю.

Насіннєвий контроль - державний і внутрішньогосподарський контроль за сортовими та посівними якостями насіння і садивного матеріалу.

Грунтовий контроль - діяльність щодо визначення сортової чистоти, зараженості насіння хворобами, а також ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів сортів, ліній та простих
міжлінійних гібридів, що проводиться шляхом висіву насіння в ґрунт з наступною оцінкою рослин.

Лабораторний сортовий контроль - встановлення належності насіння до відповідного сорту і визначення сортової чистоти насіння шляхом проведення лабораторного аналізу.

Страховий насіннєвий фонд - недоторканий, періодично відновлюваний запас насіння в господарствах на випадок неврожаю чи стихійного лиха.

Державний резервний насіннєвий фонд - насіння для забезпечення районів, що не виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його виробництва.

Сільськогосподарські рослини - зернові, кормові, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові, ягідні рослини, виноград, картопля, які використовуються в сільськогосподарському виробництві.

Лісові рослини - лісові дерева і чагарники, які використовуються в лісовому господарстві.

Квітково-декоративні рослини - квіти, газонні трави, цибулини, клубнецибулини, саджанці, живці, мікрочеренки і мікророслини тощо, які використовуються в квітково-декоративному виробництві.

Лікарські рослини - дикорослі та культурні рослини або їх частини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), які використовуються в медицині для виготовлення лікарських препаратів.

Паспорт - документ, що засвідчує право на внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Сертифікат на насіння - документ, що засвідчує сортові та посівні якості насіння і садивного матеріалу.

Автор сорту (селекціонер) - людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт.

Ботанічний таксон - відособлена група рослин, споріднених між собою спільністю ознак і властивостей, завдяки чому їм можна присвоїти таксономічну категорію.

Використання сорту - будь-яка дія щодо сорту, що зазначена у цьому Законі в переліку дій, які потребують дозволу володільця патенту.

Володілець патенту - особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчені патентом майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин.

Власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту - особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію сорту майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

Заклад експертизи - науковий заклад, що уповноважений Установою проводити експертизу заявок, перевірку збереженості сорту та виконувати інші завдання, що випливають з цього Закону.

Заявка на сорт рослин - сукупність документів, необхідних для реєстрації сорту і отримання охоронних документів, що засвідчують права на сорт.

Заявник - особа, яка подала заявку на сорт рослин.

Зібраний матеріал - зібраний урожай рослин або їх частин, вирощених з посадкового матеріалу.

Патент на сорт рослин - охоронний документ, що засвідчує пріоритет і майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин.

Підтримувач сорту - фізична або юридична особа, яка впродовж чинності визначеного цим Законом строку майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідченого свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин, забезпечує збереженість сорту у процесі його господарського обороту шляхом підтримання ознак, породжених певним генотипом або комбінацією генотипів відповідно до прояву, що був зафіксований при державній реєстрації.

Посадковий матеріал - матеріальний носій сорту, рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.

Поширення сорту - комерційне розповсюдження посадкового матеріалу - матеріального носія сорту, занесеного до Реєстру сортів.

Реєстр заявок на сорти рослин - Державний реєстр заявок на сорти рослин.

Реєстр патентів на сорти рослин - Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Реєстр сортів - Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Свідоцтво про авторство на сорт - охоронний документ, що засвідчує особисте немайнове право авторства на сорт.

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин - охоронний документ, що засвідчує майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

Сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:
- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;
- може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;
- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.