Онлайн обговорення щодо проєктів документів по захисту рослин

Дата: 
06.10.2020
Організатор: 

Онлайн обговорення НАУ по ключовим питанням щодо введення системи паспортів рослин.

Зокрема, на розгляд виносять нещодавно опубліковані проєкти:

Оновлений проєкт закону "Про захист рослин"
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4f83a659-c720-450a-aa4f-3a9315fde4ed&title=ProktZakonuUkrainiproZakhistRoslin;

Проєкт «Про внесення змін до статті 247 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за правопорушення законодавства про захист рослин»
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9be48249-3b61-4381-97d0-badd2afdb1c8&title=ProktZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti247-KriminalnogoKodeksuUkrainiSchodoPosilenniaVidpovidalnostiZaPravoporushenniaZakonodavstvaProZakhistRoslin

Проєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про захист рослин»
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=18f60f8c-3420-4f54-a574-7c6e853222e0&title=ProktZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoKodeksuUkrainiProAdministrativniPravoporushenniaSchodoPosilenniaVidpovidalnostiZaPorushenniaVimogZakonodavstvaUkrainiProZakhistRoslin