Звернення професійних організацій виробників насіння -Насіннєвої асоціації України і Асоціації «Українське насіннєве товариство» щодо сертифікації в 2015 році

Професійні організації виробників насіння  Насіннєва асоціація України і організація "Українське насіннєве товариство" звернулися до Кабінету Міністрів України з відкритим зверненням щодо забезпечення сертифікації

Звернення

 

Професійні організації виробників насіння  Асоціація «Українське насіннєве товариство» і Насіннєва асоціація України, що об’єднують  понад сто найпотужніших підприємств у галузі насінництва в Україні і  представляють інтереси всіх провідних учасників насіннєвого ринку стурбовані загрозою зриву виконання насіннєвих програм і просять розглянути дане звернення з метою вирішення нагальних і невідкладних потреб сільського господарства у галузі насінництва. 

У відповідності до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади" (далі-Постанова) Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо припинення діяльності Державної інспекції сільського господарства України шляхом ліквідації, покладено функції із здійснення сертифікації насіння і садивного матеріал на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Разом з цим, відповідно до пункту 6 Постанови Держсільгоспінспекція України зобов’язана продовжувати здійснення повноважень та функцій у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються. Не стабільне фінансування Держсільгоспінспекції, затримки з виплати зарплати працівникам насіннєвого напрямку, невизначеність з подальшим працевлаштуванням фахівців спричинили їх відтік та в цілому негативно вплинули на виконання наділених повноважень і  функцій інспекцією.   

Наразі роботи по вирощуванню насіння і садивного матеріалу, які потребують своєчасного виконання комплексу заходів по їх сертифікації, знаходяться під загрозою, що в свою чергу може зірвати  забезпечення потреб споживачів у якісному насінні та формуванні партій насіння на експорт.  

Одним з найважливіших завдань інспекції є проведення, саме, інспектування насіннєвих посівів, як неодмінної складової процесу сортової сертифікації насіння. Несвоєчасне здійснення цих робіт унеможливить процедуру сертифікації та виробництво насіння в цілому. 

Визначення посівних якостей насіння починається у післяжнивний період і триває до посіву озимих культур  під урожай наступного року та ярих культур для посіву у наступному році, що також є надзвичайно важливим етапом,  який забезпечує інспекція. 

Не виконання вказаних робіт або будь-яка затримка у їх проведенні  може призвести до критичних наслідків - втрати врожаю насіння, збитків  виробників та втрати іміджу України, як надійного партнера в галузі насінництва.  

З урахуванням наведеного та з метою задоволення потреб України у насінні сільськогосподарських культур, і, як наслідок, у сільськогосподарській продукції і продовольстві, та для забезпечення можливості аграріїв продовжувати свою роботу і виконувати всі свої фінансові зобов’язання перед державою, 

 

ПРОСИМО:

Забезпечити повноцінне функціонування Держсільгоспінспекції, її фінансування за відповідними бюджетними програмами (зокрема, за програмою 2807010 «Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства») в обсягах, необхідних для проведення заходів, пов'язаних з сертифікацією насіння та садивного матеріалу до закінчення сезону виробництва насіння, мінімум до 30 грудня  2015 року.