Зміни в законодавчому регулюванні сфери насінництва

Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про насіння  і садивний матеріал»» (  від 02.10.2012 р. № 5397-VI ) було ухвалено Верховною Радою України від 02.10.2012 та підписано Президентом України 30.10.2012.

Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України “Про насіння та садивний матеріал”, виклавши його в новій редакції. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування (Розділ IX. Перехідні Положення)

Цей Закон визначає основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу, а також порядок здійснення державного контролю за ними.

Дія Закону не поширюється на обіг насіння і садивного матеріалу генетично модифікованих організмів (рослин).

Внесено зміни щодо державного управління у сфері насінництва та розсадництва в частині перерозподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, прийняттям законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", а також у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Наявні позитивні зміни, що стосуються дерегуляції сфери насінництва, спрощено процедурно набуття суб’єктами господарювання права на виробництво, реалізацію насіння і садивного матеріалу без отримання документа дозвільного характеру.

Організацію системи сертифікації насіння і садивного матеріалу передбачено з урахуванням вимог Організацїї економічного співробітництва і розвитку. Крім того, визначено умови для інвестиційної діяльності в Україні та сприятливого режиму для всіх суб’єктів господарювання, а саме передбачено базові норми щодо можливості  ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних і дослідних робіт, експонування.

В Законі уточнюються визначення термінів, що у ньому вживаються, та встановлено категорії насіння  з урахуванням вимог міжнародного законодавства.

Практичне виконання зазначеного надає виробнику, незалежно від форми власності, можливість працювати. Такі зміни є важливим кроком не лише в  реформуванні галузі, а й розкритті експортного потенціалу  сільського господарства, та повністю узгоджуються із проголошеним курсом  держави на створення умов для комфортної та ефективної роботи інвесторів та веденні бізнесу в Україні.