Україна розширює участь у Схемах сортової сертифікації насіння OECD

11-13 червня 2014 року відбулося засідання Організації економічного співробітництва та розвитку у м. Загреб (Республіка Хорватія). Одним із питань, які були розглянуті на порядку денному – приєднання України до схем сортової сертифікації ОЕСР по групам культур: хрестоцвітні та інші олійні та прядивні види. Всі учасники зібрання ОЕСР проголосували за приєднання України до зазначених схем сортової сертифікації. Найближчими днями це рішення буде підтверджено документально. 

Результатом розширення участі України у схемах сортової сертифікації насіння ОЕСР стане, передусім, розширення вільного доступу до ринків збуту насіння усіх держав – членів ОЕСР (більше 70 країн). В свою чергу це також сприятиме підвищенню сортової чистоти та якості насіння виробленого в Україні, та, відповідно, зростанню врожайності. Це дозволить Україні відкрити шлях насінню сортів національної української селекції на світовий ринок. 

Розширення власної участі у міжнародній торгівлі насінням є не просто складовою міжнародної української торгівлі в цілому, а більше того, очікується, що значимість виробництва українського насіння та об’єми інвестицій у цей сектор аграрного виробництва зростатиме, значний і досі не використаний галузевий потенціал буде реалізований. 

Очікуємо, що розпочатий курс інтеграції до Європейської маркетингової мережі буде впевнено продовжуватись.