Цибуля Банко від "Сингенти" - обирайте надійність!

 

Сумарне водоспоживання рослин цибулі ріпчастої  (витрати вологи на транспірацію, формування листків та цибулин і випаровування з ґрунту) упродовж вегетаційного періоду залежить від багатьох факторів – рівня технології, родючості та фізичних властивостей ґрунту, погодних умов, морфологічних та біологічних особливостей сорту (гібрида). 
Цибуля ріпчаста відноситься до вологовимогливих рослин, незважаючи на те,  що  має вкриті восковим нальотом листки, які  вирізняються високою ксерофітністю. Великі витрати вологи обумовлені високою обводненістю протоплазми клітин, невеликим об’ємом і слабкою поглинальною здатністю кореневої системи, слабким укриванням поверхні ґрунту листовим апаратом. 
Найбільш ефективним для цибулі ріпчастої є краплинне зрошення. Крім скорочення витрат води воно дає змогу також рівномірно забезпечувати рослини поживними елементами у процесі фертигації, подаючи їх у розчинах добрив безпосередньо в кореневу зону. Але на площах, пристосованих для поливання дощуванням, за наявності відповідної техніки можливо також отримувати високі урожаї товарної ріпки. І, незважаючи на більшу витрату поливної води (табл.1), економічні розрахунки показують, що виробництво цибулі при зрошенні дощуванням є економічно вигідним.
 
Орієнтовні витрати вологи при вирощуванні цибулі ріпчастої у залежності від способів зрошення
 
Практично усі сорти та гібриди цибулі ріпчастої придатні для вирощування як при краплинному зрошуванні, так і при дощуванні. Але у виробництві існує їхня диференціація на:
- Такі, що повніше розкривають свій потенціал саме на краплинному зрошуванні при фертигації з достатньою кількістю добрив – гібриди інтенсивного типу з потенціалом урожайності понад 100 т/га.  При дощуванні такі гібриди забезпечують урожайність 70-80 т/га. 
- Такі, що використовуються виробниками  для вирощування при дощуванні або на краплинному зрошуванні при економії коштів на добрива. Це, як правило, сорти. Їхнє насіння має нижчу ціну, а потенціал урожайності становить ті ж самі 70-80 т/га. 

Компанія «Сингента» пропонує насіння сорту цибулі ріпчастої БАНКО. У східній Європі цей сорт є найбільш конкурентоздатним завдяки високій стійкості до стресових умов і низки особливостей, серед яких:

1. Потужна коренева система засвоює вологу та поживні елементи з більшого шару ґрунту. Завдяки цьому продуктивність залишається стабільною на ґрунтах із недостатнім агрофоном і при збільшенні  інтервалів між поливами, практично відсутні ризики ураження фузаріозом. 

2. Інтенсивний восковий наліт на листках є стійким до змивання. Ця властивість є особливо важливою при застосуванні гербіцидів в умовах дощування, оскільки змивання воскового нальоту при поливанні часто призводить до утворення опіків на рослинах після застосування Гоалу або Тотрілу.

3. Підвищена стійкість до бактеріозів забезпечує відсутність уражень навіть у місцях стійкого застоювання води після  дощування (впадини, блюдця, тощо).

4. Абсолютно округлі цибулини гарно відмиваються при дощуванні наприкінці вегетації, завдяки чому полегшується механізоване збирання та значно підвищується продуктивність збиральних комплексів.

 
«У нашому господарстві для зрошування цибулі ріпчастої використовуються дощувальні агрегати «Bauer». Маючи досвід у вирощуванні різних сортів та гібридів, відносно сорту Банко компанії «Сингента» можу висловити лише позитивні  характеристики. Добрива при підживленнях ми зазвичай вносимо поверхово. І вже після першого поливання після розкидання гранул у міжряддя помітний істотний приріст листової маси у першій половині вегетації або збільшення розміру цибулин у другій. Товарна урожайність завжди перевищує 75 т/га. Навіть у випадку зрідження посівів унаслідок різних причин урожайність залишається стабільною за рахунок формування цибулин більшого розміру. Цибулини відмінної якості, що значно полегшує реалізацію продукції».
 Володимир Миколайович Волик, головний агроном ФГ «Таврія-Скіф», Запорізька обл. 
«Я рекомендую вирощувати сорт Банко компанії «Сингента» усім підприємствам, які займаються виробництвом цибулі ріпчастої. По-перше, він легко переносить стресові умови; по-друге, забезпечує стабільні урожаї на ґрунтах із низьким агрофоном і при цьому дуже позитивно реагує на внесення добрив, розмір цибулин швидко збільшується; по-третє, добре переносить механізоване збирання. Крім невибагливості до технології вирощування, важливим показником є придатність до тривалого зберігання. Цибулини сорту Банко дуже надійно зберігаються протягом 7-8 місяців, забезпечуючи високий вихід товарної продукції». 
  Олексій Іванович Калініченко, директор ТОВ «Алтан-Агро», Херсонська обл.