Щодо внесення змін до деяких нормативно правових актів Мінагрополітики

На офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в розділі "Проекти регуляторних актів Мінагрополітики" розміщено Повідомленняпро оприлюднення проекту наказу Мінагрополіти "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів".

 Проектом наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» передбачено внесення  змін до наступних нормативно-правових актів:

- наказ Міністерства аграрної політики України від 15.12.2009 р. № 896 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.01.2010 р. за № 37/17332)          «Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення»;
- наказ Міністерства аграрної політики України від 26.04.2007 р. № 287 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.05.2007 р. за № 553/13820)          «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин»;
- наказ Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 р. № 414 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2005 р. за № 1121/11401) «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів».
 
Насіннєвою асоціацією України від імені сільськогосподарських виробників насіння, як суб’єктів господарської діяльності, було опрацьовано та подано пропозиції до Мінагрополітики та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України щодо проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (далі - Проект наказу) та акцентовано на проблемних питаннях регулювання ГМО, розв’язання яких є першочерговим та потребує узгодження із юридичними актами згідно їх юридичної сили, серед яких: відсутність у чинному законодавстві України єдиної системи правил поводження з ГМО, а саме методики відбору проб, аналізу та оцінки елементів, які мають бути розглянуті при перевірці об’єктів, запропонованих даним Проектом наказу на вміст ГМО, в цілях забезпечення уніфікації здійснення таких процедур, відповідного порядку арбітражної процедури та оспорювання результатів подібних аналізів, та і наявності самого арбітражного органу та  попереднього врегулювання питання створення чіткого та прозорого арбітражного механізму. відсутність у чинному законодавстві України єдиної системи правил поводження з ГМО, а саме методики відбору проб, аналізу та оцінки елементів, які мають бути розглянуті при перевірці об’єктів, запропонованих даним Проектом наказу на вміст ГМО, в цілях забезпечення уніфікації здійснення таких процедур, відповідного порядку арбітражної процедури та оспорювання результатів подібних аналізів, та і наявності самого арбітражного органу.