Розглянуто проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал""

Враховуючи, що станом на сьогодні у Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України розглядається проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»», Насіннєвою Асоціацією України взято участь в опрацюванні вищезазначеного проекту.
 
Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, за дорученням Голови Верховної Ради України  В.М. Литвина від 29 червня 2010 року, на засіданні 7 липня 2010 року розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»»,  № 6598
від 29.06.2010 р., поданий народними депутатами України Калетніком Г.М. та Терещуком С.М.
 
У проекті, зокрема, уточнюються визначення термінів, що у ньому вживаються, склад органів, які здійснюють державне управління в галузі насінництва та розсадництва, повноваження у даній сфері центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, а також коригуються питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення насінництва, створення страхового насіннєвого фонду, порядку формування державного резервного насіннєвого фонду набуття права на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу тощо.
Слід зазначити, що законопроект уже прийнято в першому читанні.
Проте, незважаючи на те, що даний проект в основному враховує попередні законопроектні напрацювання, спрямовані на вдосконалення законодавчого регулювання даної сфери суспільних відносин, у ньому залишилися положення, які потребують удосконалення.

Враховуючи, вищевикладене для визначення правових, організаційних та фінансових засад функціонування ринку насіння, Насіннєвою асоціацією України зі своєї сторони за результатами опрацювання законопроекту фаховими спеціалістами членів НАУ, подано пропозиції до проекту Закону.