Роль сільського господартсва в економіці України (статистична інформація)

Існує велика кількість доказів існування позитивного взаємозв’язку між відкритістю міжнародної торгівлі та економічним зростанням, яке, в свою чергу,необхідне для забезпечення постійного економічного зростання та сприяння людському розвитку. Однак зниження тарифних бар’єрів та покращення доступу на ринки часто не є достатнім, щоб країни – особливо країни, які перебувають у процесі становлення ринкової економіки, або країни, що розвиваються,– змогли скористатись усіма потенційними перевагами лібералізації торгівлі. Важливою передумовою є наявність відповідних інституцій та потужностей у країні, що дозволили би скористатись новими бізнес-можливостями, що надає кращий доступ до ринків інших країн, до нових технологій та ресурсів.

Потреби та пріоритети, які стосуються сфери сільського господарства в інтересах торгівлі, мають бути визначені кожною країною самостійно. Однак, якщо такі потреби та пріоритети країною ще чітко не визначені, на першому етапі необхідно здійснити оцінку національних потреб, базуючись на чинних у країні правилах торгівлі та їхньому впливі на соціально-економічний розвиток.

Постійний моніторинг прогресу країн в інтересах торгівлі здійснюють ОЕСР та СОТ, які надають результати цього моніторингу у відповідних річних звітах. Зокрема,за оцінками ОЕСР, в Україні питання торгівлі є повністю інтегрованими у національний план розвитку, однак країна істотно відстає від середньоєвропейського значення за показниками полегшення торгівлі, диверсифікації експорту, розвитку торговельної інфраструктури.

Такий моніторинг (здійснений об'єктивно уповноваженими на те органами державної влади) є надзвичайно важливим для розуміння місця України поміж інших країн світу в інтересах торгівлі, але відповідно до вибраного формату моніторингу інформація для кожної країни є дуже лаконічною.

Натомість, запропонований Вашій увазі звіт містить ґрунтовніше дослідження поточної ситуації та визначення національних потреб і пріоритетів в інтересах торгівлі саме для України. 

Прикріплені файли: