Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель - що ж це таке і що з ними робити?!

01 серпня 2010 року набув чинності Закон України від 04.06.2009 № 1443-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо збереження родючості грунтів», яким було ускладнено ведення агробізнесу та змінено правила використання земель сільсьгосподарського призначення.

Вищезгаданим Законом були внесені зміни до Земельного кодексу України, згідно яких земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

 
На період до 1 січня 2015 року зазначені вимоги поширено на власників землі та землекористувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більш ніж 100 гектарів.
 
Крім того, з 01 січня 2013 року набуває чинності нова редакція статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою встановлюється відповідальність за відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, а також використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.
 
Таким чином, починаючи з 01 січня 2013 року сільськогосподарські товаровиробники, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 100 гектарів без проекту землеустрою, який забезпечує еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, будуть систематично притягатись органами державного контролю за використанням та охороною земель до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу у розмірі від 5100 до 8500 грн.
Давайте спробуємо відповісти на питання, які виникають у зв’язку з даними законодавчими нововведеннями:


- Що таке Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, що вони визначають?

У відповідності до ст. 52 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858 ІV - Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів.

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають:

а) розміщення виробничих будівель і споруд;

б) організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури;

в) визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;

г) складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;

ґ) проектування полів сівозміни;

д) розробку плану переходу до прийнятної сівозміни;

е) перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Порядок розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, встановлюється Кабінетом Міністрів України, який в свою чергу своєю Постановою від 02.11.2011 № 1134 затвердив Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

- Хто може бути замовником такого проекту?
Проект землеустрою розробляється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або суду про проведення робіт із землеустрою та укладеного відповідно до нього договору між землевласником (землекористувачем) та розробником проекту землеустрою. Замовником проекту землеустрою може бути сільська, селищна, міська рада або районна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, землевласник, землекористувач.


- Хто має право розробляти дані проекти?
Розробником проекту землеустрою може бути юридична або фізична особа, яка має ліцензію на проведення відповідних робіт із землеустрою.

- З чого складається проект?
Проект землеустрою складається із:
1) завдання на розроблення проекту землеустрою;
2) пояснювальної записки, в якій зазначаються дані про об'єкт землеустрою, виконавця та опис проведених робіт із землеустрою, еколого-економічні обґрунтування проектних рішень щодо організації полів сівозміни, упорядкування угідь та передбачених заходів з охорони земель, план переходу до прийнятної сівозміни;
3) текстових матеріалів:
рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою;
матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;
матеріалів ґрунтових обстежень;
копій агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок;
копій документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності);
матеріалів історії полів за останні три - п'ять років;
матеріалів погодження та затвердження проекту землеустрою;
4) графічних матеріалів:
плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель;
схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур;
плану агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;
схеми агротехнологічних груп ґрунтів;
плану організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об'єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;
плану організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів, з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);
матеріалів перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.
Проект землеустрою погоджується з відповідною сільською, селищною, міською радою або районною, Київською, Севастопольською міською держадміністрацією.
Погоджений проект землеустрою підлягає державній експертизі землевпорядної документації в установленому законом порядку.
Після отримання позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації проект землеустрою затверджується замовником.
Відомості затвердженого проекту землеустрою підлягають в установленому порядку внесенню до державного земельного кадастру.

- Скільки може коштувати виготовлення даного проекту та які строки його виготовлення?
Законодавець передбачив строки для виготовлення даного проекту – не більш ніж три місяці.
Представник державного інституту землеустрою у Житомирській області (єдиної організації в області, яка має ліцензію робити такі проекти) на зустрічі із підприємцями в м. Бердичів розповів, що в минулому році вони вже виготовили ТРИ!!! таких документа, в ході роботи над якими виникло багато запитань. Незрозуміло, як буде вирішуватись «винос в натуру» результатів проектування, хто буде виготовляти агрохімічні паспорти земельних ділянок та ще багато чого. Базова ціна проектування сівозмін – 25 гривень за 1 га та 3 грн за 1 га – агрохімічний паспорт. Плюс проект повинен пройти державну експертизу (ціна – 3% від вартості робіт) та бути затвердженим розпорядженням голови адміністрації (яка буде ціна цього етапу теж ніхто не знає). В підсумку свого виступу навіть представник цього інституту визнав, що за різними нормотворчими правилами вже загубилась суть землекористування.

Ну, и саме головне питання:
Що ж нам робити?
Єдиною розрадою в цьому конкретному питанні ми бачимо для себе юридичну шпаринку – проекти потрібні для ділянок, на яких ведеться «товарне» сільськогосподарське виробництво, а в державних актах людей, які здають в оренду свої земельні паї зазначено: для «особистого» селянського господарства. Або просто діяти за старим радянським військовим прислів’ям: «Не спіши виконувати наказ, незабаром його можуть відмінити…»

Ми бажаємо почути Вашу думку з цього проблемного питання – а що думаєте Ви? Чекаємо ваших листів за адресою – 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34 або на адресу електронної пошти – jurist@agroscop.com.ua

 agroscop.com.ua/ua/news/47.html