Приєднання до Асоціації нових членів

10 листопада 2011 року в приміщенні компанії   “Сингента” відбулися засідання органів управління Насіннєвої асоціації України (далі – Асоціація), зокрема - Правління Асоціації та Загальні збори членів Асоціації.

Ключовим питанням порядку денного було розширення Асоціації шляхом включення до складу нових членів –компаній, якими було подано заяви (та необхідні супроводжуючі підтвердні документи щодо відповідності діяльності компаній – кандидатів на вступ до Асоціації вимогам Асоціації, встановлених Статутом Асоціації).
Так, за результатами проведених засідань Правління Асоціації та Загальних зборів членів Асоціації, членом асоціації в статусі дійсного члена стала компанія «КОССАД РЕШЕРШ», та в якості асоційованих членів було включено наступні компанії: ТОВ «Агроскоп Україна», ТОВ «Агробонус», ТОВ «Спектр-Агро», ПП «СВ-ІМПЕКС», МПП Фірма «Ерідон», ТОВ «Дікманн Сідс Україна».
Всіх нових членів асоціації об’єднує те, що компанії є потужними аграрними компаніями - провідними національними підприємствами із комплексного забезпечення аграріїв насінням, засобами захисту рослин, системами живлення рослин від провідних мультинаціональних компаній, чиї імена є гарантією якості, головною метою діяльності яких є підвищення ефективності виробничих процесів у сільському господарстві, насамперед за рахунок використання якісних результатів селекції та втілення прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, що дозволяють партнерам компаній отримувати стабільні врожаї, водночас забезпечуючи дбайливе ставлення до землі та екології.
Така вертикальна інтеграція є закономірним віддзеркаленням тих процесів, що сьогодні відбуваються в аграрному комплексі України, серед яких як укрупнення суб’єктів аграрного господарювання, так і спрямованість ринку на встановлення «єдиних правил гри» на ринку.