Об'єднання зусиль з метою забезпечення верховенства права в господарській діяльності

13 червня 2012 року на засіданні Комісії з питань інтелектуальної власності Ініціативної групи BASCAP ICC Ukraine (Бізнес проти контрафакції та піратства Українського національного комітету Міжнародної торгової палати), Виконавчого директора Насіннєвої асоціації України В. Хаджиматова було обрано спікером з питань захисту прав на сорти рослин  Комісії з питань інтелектуальної власності УНК МТП.
 
ICC Ukraine, як національний комітет, заснував у складі Комісії з питань інтелектуальної власності Ініціативну групу BASCAP в Україні. Метою заснування Ініціативної групи BASCAP є реалізація на території України завдань, які ставить перед собою група, а саме: підвищення рівня інформованості та усвідомлення негативних наслідків від контрафакту та піратства; активізація діяльності державних органів для посилення захисту права інтелектуальної власності; ініціювання культурних перетворень для утвердження поваги до інтелектуальної власності та недопущення контрафакції та піратства.
 
Ініціативна група BASCAP в Україні співпрацює з представниками різних галузей промисловості, державними органами та громадськими організаціями.
На сьогоднішній день до складу Комісії з питань інтелектуальної власності входять представники Державної служби інтелектуальної власності, Митної служби, Антимонопольного комітету, Міністерства внутрішніх справ, а також спікери з ключових питань - патентного права, захисту інтелектуальної власності у фармацевтичній сфері, економіки інтелектуальної власності, захисту від недобросовісної конкуренції та судової експертизи.
 
За підтримки та співпраці з BASCAP, Насіннєва асоціація України має за мету сприяти популяризації ідеї поваги до інтелектуальної власності та підвищенню рівня захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин в Україні.