Агродебати на тему: ринок насіння в Україні.

10 квітня 2012 Насіннєвою Асоціацією України спільно з Асоціацією «Український Клуб Аграрного Бізнесу» було проведено круглий стіл-дебати на тему: Ринок насіння в Україні: обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал».
В заході прийняли участь компанії-члени Насіннєвої асоціації України та асоціації "УКАБ", серед яких є провідні транснаціональні корпорації - міжнародні компанії, що здійснюють свою діяльність у сфері селекції та насінництва та є власниками селекційних і генетичних продуктів, дистриб'ютори та виробники насіння в Україні, представники державних органів влади, а саме Сергій Тригубенко, Голова державної інспекції сільського господарства України; Чернявський Іван, Директор департаменту контролю насінництва та розсадництва Державної інспекції сільського господарства України; Жарун Юрій, Заступник директора Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України;  Василюк Петро, Директор Українського інституту експертизи сортів рослин; Ніколенко Наталія, Начальник управління державної реєстраціі прав на сорти рослин, Заступник голови комісії з ліквідації Державної служби з охорони прав на сорти рослин; Слаута Віктор, Радник Президента України з аграрних питань; Соколов В’ячеслав, Директор селекційно-генетичного інституту-Національний центр сортознавства та сортовивчення, та інші.
Також участь взяли: Жан-Жак Ерве, Радник правління ПАТ «КредіАгріколь Банк», Анрі Барнабо, Радник Міністра аграрної політики та продовольства, представники Українсько-Американської Ділової Ради, представники державних наукових установ,  рейтингових економічних і аграрних ЗМІ.
Необхідність проведення круглого столу обумовлена інформаційною асиметрією щодо самого тексту проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», оскільки текст зазначеного проекту неодноразово піддавався змінам, та в результаті рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень проекту Закону недостатній.
Додатково зазначимо, що проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» ( реєстр. № 6598 від 29.06.2010 р., поданий народними депутатами України Калетніком Г.М. та Терещуком С.М. комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин) на засіданні 7 липня 2010 року було розглянуто , та прийнято в першому читанні постановою Верховною Ради ще від 03.02.2011. Однак, станом на березень 2012 року, законопроект знаходиться на опрацюванні в комітеті Верховної Ради України.
Під час обговорень та виступів, учасниками також порушено актуальні питання щодо визначення правових, організаційних та фінансових засад функціонування ринку насіння; впорядкування структури та функцій органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва; порядку сертифікації насіння, закріплення прав та  обов’язків юридичних і фізичних осіб у сфері обігу насіння та садивного матеріалу.
Присутні дійшли згоди, що партнерство держави та суб’єктів ринку є запорукою збільшення реальних довгострокових інвестицій в економіку країни.
Тобто, рішення України має бути концептуальним – чи погоджуємося ми діяти, застосовуючи „єдині правила гри” у питаннях державного регулювання сфери насінництва, які запроваджені у високо економічно розвинутих країнах світу (виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей та послуг), або повертаємось до старих методів сертифікації насіння та садивного матеріалу,  відмовляємося від економічної інтеграції, яка була неодноразово проголошена пріоритетним напрямом і практичним засобом входження у світове господарство. Економічна інтеграція являється усвідомленим і направленим процесом зближення, зрощення і взаємодії національних господарських систем, що містить потенціал саморегулювання і саморозвитку, в основу якого покладено економічний інтерес самостійних господарюючих суб’єктів.