Європейська інтеграція

 У серпні 2011 року Насіннєва асоціація України (НАУ)  подала заявку на членство в Європейській насіннєвій Асоціації (ESA). Попередньо в Брюселі відбулася зустріч Виконавчого директора НАУ та Генерального секретаря ESA. В процесі переговорів Валерій Хаджиматов   аргументував перспективи співробітництва з членами Європейської насіннєвої Асоціації, а п. фон Ессен, у свою чергу, наголосив на зацікавленності у спіробітництві з Україною, так як наша країна представляє неабиякий потенціал у сфері насінництва та аграрній галузі в цілому.

В результаті, 6 вересня 2011 року на засіданні Правління ESA  було прийнято позитивне рішення за заявкою НАУ на членство в ESA. Під час щорічних Загальних зборів членів Європейської насіннєвої асоціації, які на відміну від попередніх років, вперше відбулися у Будапешті з 16 по 18 жовтня 2011 року, рішення Правління ESA було офіційно схвалено Генеральною Асамблеєю. Відтак, Насіннєва асоціація України з 18 жовтня є повноправним членом ESA. 

Нагадаємо, що на сьогоднішній день Європейська насіннєва асоціація налічує понад 30 національних насіннєвих асоціацій країн-членів ЄС, близько 40-а компаній, які є окремими членами ESA, серед яких можна виділити як багатонаціональні так і вузькоспеціалізовані малі та середні підприємтва. До складу асоційованих членів входить також багато компаній із суміжних галузей насінництва.

Сподіваємось, що тісне спвробітництво з ESA дозволить якомога швидше гармонізувати з європейськими стандартами нормативно-правову базу України у сфері насінництва, охорони прав на сорти рослин та експертизи сортів рослин, цим самим відкриваючи нові горизонти як для національних так і для іноземних виробників насіння.